Manifest voor een Onverdeeld Open Nederland

Brede coalitie voor het onmiddellijk afschaffen van het coronatoegangsbewijs

Wij spreken ons uit tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. De schade die erdoor wordt veroorzaakt, staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid. 

De snelheid waarmee het virus muteert en de beperkte werkzaamheid van vaccins tegen besmetting, zorgen ervoor dat klassieke groepsimmuniteit door vaccinatie onhaalbaar is en dat SARS-CoV-2 voorlopig als endemisch virus in Nederland zal blijven circuleren. Dit is het moment om na te denken over de toekomst. De inbreuk op grondrechten is niet noodzakelijk, laat staan proportioneel. Wij willen een onverdeelde samenleving waarin deelname niet afhankelijk is van een gezondheidspas. 

De huidige vaccins bieden geen langdurige bescherming tegen besmettingen en overdracht van het virus, waardoor ze uiteindelijk weinig bijdragen aan het verminderen van virusverspreiding. Vaccinatie beschermt wel (in ieder geval tijdelijk) tegen ernstig verloop van een Covid-19 besmetting. Echter het beperken van de vrijheid van niet-gevaccineerde burgers om zo besmettingen onder hen te voorkomen (2G), zal nauwelijks invloed hebben op de belasting van de zorg. Deze maatregel vermindert voornamelijk de bewegingsvrijheid van jonge mensen zonder onderliggende ziektes, die weinig risico hebben op een ernstig verloop van Covid-19. Ook wordt het onderscheid tussen gevaccineerde en niet-gevaccineerde burgers steeds minder belangrijk door de toename van immuniteit na een doorgemaakte infectie en de opkomst van nieuwe varianten. 

Een coronatoegangsbewijs op basis van vaccinatie (2G of 3G) vormt een ongerechtvaardigde inperking van grondrechten die schadelijk is voor de samenleving, zeker nu de endemische fase bereikt lijkt. Burgers kunnen hiermee door sociale of economische omstandigheden worden gedwongen een medische behandeling te ondergaan die zij eigenlijk niet willen. Dat is fundamenteel in strijd met de integriteit van het lichaam. Daarnaast zorgt het voor uitsluiting en isolatie van niet-gevaccineerde burgers, wat de sociaaleconomische ongelijkheid vergroot. Tenslotte draagt het bij aan de toenemende polarisatie en verdeeldheid in onze maatschappij.

Een coronatoegangsbewijs dat uitsluitend is te verkrijgen met een negatieve test (1G) heft de ongelijkheid tussen bevolkingsgroepen op en kan tot een bescheiden afname van virusverspreiding leiden. Maar het kan niet voorkomen dat mensen uiteindelijk toch een keer besmet raken, onder andere vanwege de beperkte gevoeligheid van de test. Dit systeem gaat bovendien nog steeds uit van de gedachte dat een bewijs van gezondheid voorwaarde mag zijn voor toegang tot de samenleving. De maatschappelijke nadelen van dit systeem en de kosten van de benodigde infrastructuur staan niet in verhouding tot de kleine vermindering van virusverspreiding die het oplevert.

Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de “gereedschapskist” van een vrije democratie en roepen wij de regering en het parlement op om per direct het coronatoegangsbewijs in Nederland af te schaffen.

Dr. Jona Walk

Arts, gepromoveerd op immunologie en vaccinontwikkeling; mede-initiatiefnemer De Vierde Golf

Prof. Dr. Ronald Meester

Hoogleraar waarschijnlijkheidsrekening, publicist over wetenschap en levensbeschouwing;

Mr. Drs. Mona Keijzer

Voormalig lid van de Tweede Kamer, voormalig staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, juriste en bestuurskundige;

Mede ondertekenaars

De Vierde Golf https://vierdegolf.org
Studenten in verzet www.studenteninverzet.nl
Platform Bescherming Burgerrechten https://platformburgerrechten.nl
Joël Voordewind Voormalig Tweede Kamerlid
Michel Rog Voormalig lid van de Tweede Kamer en voormalig wethouder gemeente Haarlem
mr. dr. Marianne Thieme Voormalig Tweede Kamerlid
Prof.dr. Sascha Kersten Hoogleraar procestechnologie
Arjen Boin Hoogleraar Publieke Instituties en Governance, Instituut Politieke Wetenschap, Universiteit Leiden
Ewald Engelen Hoogleraar financiële geografie aan de Universiteit van Amsterdam
Jan Rotmans Hoogleraar duurzaamheid & transities, Erasmus Universiteit Rotterdam
Aart Nederveen Hoogleraar toepaste MR Fysica, UvA/Amsterdam UMC
Prof. Dr. René ten Bos Hoogleraar filosofie aan de Faculteit der Managementwetenschappen aan de Radboud Universiteit 
Prof. dr. P.J.J. van Geest Professor of Economy and Theological Thought (Erasmus University Rotterdam), Professor of Church History and History of Theology (Tilburg University), Editor in Chief Brill Encyclopedia of Early Christianity
mr. Tijmen Wisman Assistant Professor at Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam)
Prof.dr. Connie Jimenez Hoogleraar translationele oncoproteomics, biomoleculair onderzoeker
Vincent Böhre  Directeur Privacy First
Guido Weijers Caberetier
Ritty van Straalen CEO ID&T Group
Drs. Jolanda Jansen Algemeen directeur Rotterdam Ahoy
Yoeri Albrecht Directeur De Balie
Reinier Castelein Voorzitter vakbond De Unie
mr. Nina Kesar Bestuursvoorzitter The European Center for Not-for-Profit Law
Dick Maas Filmmaker
Esmé Lammers Filmmaker
Martin Koolhoven Filmmaker
Dr. ir. Martijntje Smits Techniekfilosoof en zelfstandig onderzoeker. Initiatiefnemer De Vierde Golf
mr. Stan Baggen Advocaat. Initiatiefnemer De Vierde Golf
Laurens Buijs Wetenschaps- en techniekfilosoof UvA. Initiatiefnemer De Vierde Golf
Rosalie Smit Antropoloog en adviseur participatie en democratie. Initiatiefnemer De Vierde Golf
Jupijn Haffmans Zelfstandig adviseur.  Initiatiefnemer De Vierde Golf
David Klingen Ondernemer. Initiatiefnemer De Vierde Golf
Farid Tabarki Publicist
Diederik Boomsma Gemeenteraadslid Amsterdam
Antoine Tromp Wethouder gemeente Bergen (NH)
Maarten de Gruyter Ceo Boelens de Gruyter, columnist Quote, presentator BNR Vastgoed Gezocht, erevoorzitter stichting Diabetes Onderzoek Nederland (DON)
Eline van den Broek-Altenburg, PhD MSc MA Gezondheidseconoom, Epidemioloog, Biostatisticus, Assistant Professor en Chief Scientific Information Officer, Universiteit van Vermont Medisch Centrum
Daan Roovers Filosoof
Ad Verbrugge  Hoofddocent sociale en culturele filosofie Vrije Universiteit Amsterdam
Dr. Jelle van Baardewijk ethicus aan Hogeschool Rotterdam en Vrije Universiteit
Lisca Stutterheim A’dam Toren / Westergas
Duncan Stutterheim A’dam Toren / Westergas
mr. dr. Melvin L. Schut Docent Amsterdam University College
Marc van der Meer Onafhankelijk wetenschappelijk expert voor (beroeps)onderwijs en arbeidsmarkt.
Dr. Ir. Chiel den Harder klinisch fysicus
Drs TE (Toos) van ’t Veer  Waarnemend huisarts
Drs Janneke Spee Arts in de huisartsenzorg voor mensen met een verstandelijke beperking; arts bij Spoedeisende psychiatrische hulp
drs. M. Beets Plastisch chirurg
Drs. C. Slegers Internist-Intensivist
Drs. Martijn van de Scheur Dermatoloog
Tessa Posthuma Huisarts
Yolanda Eijgenstein Algemeen directeur Moving Leadership
Dr. Paul J. Visser Predikant Protestantse Gemeente Rotterdam-Zuid (Maranathakerk) 
Drs. W.P. Vermeulen Predikant Protestantse Kerk in Nederland
Vincent Everts Trendwatcher
Mark Wiebes Op persoonlijke titel
dr Martin Appelo Psycholoog / publicist
Michael Kaan Gezagvoerder boeing 737
Drs. Maurice de Hond Specialist in data-analyse en voormalig docent statistiek/methoden en technieken van onderzoek UvA.
Mw drs. Astrid Raaphorst Voormalig ambtenaar
Gerhard Rijksen Directeur Uitgeverij Gideon & De Barbaar Uitgeverij
Drs. Nadine de Waard  Arts
Dr. Bart Jan Spruyt UD Hersteld Hervormd Seminarie (VU)
drs. Sander de Lange Internist-intensivist
prof. dr. Lukas Stalpers Radiotherapeut, Amsterdam UMC
Irmi klijntunte Kinder- en jeugdpsychiater
Drs. E.C. Waarsenburg Huisarts, Kaderarts palliatieve zorg
André Steketee Huisarts
Drs MA Teelken Huisarts
mr. Mike Soyer (LL.M.) Onderzoeker en docent rechtsfilosofie aan de Universiteit Leiden
Mr dr J.A. Bovenberg Advocaat en wetenschappelijk onderzoeker 
Shima Abbady Advocaat
mr. Martha Visser Advocaat
Hans Koppies Orthopedagoog en publicist 
Marc Beckmann Mede-initiatiefnemer Project Safe Haven, Stichting Safe Haven i.o.
E. van Eijndhoven Stafmedewerker Onderwijs Erasmus MC
Mw. J.S. De Vries Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige en Verpleegkundig Specialist-i.o. binnen de jeugd-GGZ
Dhr M.P. Schreuder Bezorgde burger
dr. ing. M.Z. Voorendt (Mark) Docent TU Delft
Dr. Ir. E.J. Faber Docent universiteit
Bas Hissink Muller Docent planologie (UvA)
Ton Roeleveld Uroloog
Pauline Schueler Verleidkundige
drs. Wouter Brink Apotheker
Msc. Geerte Lokin – van Rije Senior data scientist
Drs. Aernout Lahaije Intensivist
Dr. S.P. van Bommel Universitair docent Grieks en Latijn 
Dr. Marc Jacobs Modelleur en statisticus
Drs JWHans Elvers RI Retired Universitair Docent medische wetenschappen, methodoloog en statisticus
Sander van Maas Universitair docent
Dr. A.A. Henneman Senior Post-doctorale onderzoeker, Amsterdam
Drs. T. Brink-van der Wal Apotheker
Arvid Buit, MCC Internationaal leiderschapsexpert en auteur
dr Dick Bijl Oud-huisarts en epidemioloog
Bas van Veggel Founder B.Amsterdam
Eva Lokin Specialist ouderengeneeskunde
Helga Verhoeven Directeur / Trainer Ander Leven
Jolette Blind Basisarts, Oud-jeugdarts
Dr. Edzard M. Geertsema Docent chemie en studentmentor aan hogeschool in NL
mr. ir. drs. P. (Peter) Arensman Founder BAS Consultancy
Dr. H.M. Sjerps Beleidsmedewerker Onderwijs Vrije Universiteit
Mevrouw Esther Bervoets Oud verpleegkundige
MSc Laurie Kok Marketeer

Social Media Tools

Waar Onverdeeld Open

voor staat

Onverdeeld Open spreekt zich uit tegen het coronatoegangsbewijs in al zijn verschijningsvormen. Dit is een ongerechtvaardigde inbreuk van grondrechten, en de schade staat niet in verhouding tot eventuele voordelen voor de volksgezondheid. Nu duidelijk wordt dat ook dit coronavirus endemisch zal worden, mogen coronatoegangsbewijzen geen plaats krijgen in de “gereedschapskist” van een vrije democratie. Wij roepen de regering en het parlement op om het coronatoegangsbewijs per direct af te schaffen.